22/08/2022

Szybki rozwód?

Nowelizacja przepisów dotycząca rozwodów w głównej mierze dotyczy małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci, bowiem proces rozwodowy ma poprzedzać obowiązkowe przesłuchanie rodziców posiadających wspólne dzieci. Jest możliwość prowadzenia także mediacji.

07/04/2022

Upadłość konsumencka obcokrajowców

Ze względu na liczne pytania ze strony obywateli Ukrainy dotyczące upadłości wyjaśniam istotne kwestie.

05/04/2022

Upadłość konsumencka w trakcie trwania małżeństwa

Jakie znaczenie ma postępowanie upadłościowe dla osoby pozostającej w związku małżeńskim z upadłym.

12/04/2021

Upadłość w czasie pandemii - szybsze postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Przyjęte przez ustawodawcę korekty PrUpad, które miały na celu usprawnienie postępowania oraz zwiększenie jego przejrzystości wciąż jednak nie korespondują jednak ze wszystkimi rozwiązaniami przyjętymi ustawą z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.), która wchodzi w życie 1.7.2021 r.

18/06/2020

Odroczenie wykonania kary, czyli jak uniknąć kary pozbawienia wolności

Czy można uniknąć kary pozbawienia wolności? TAK. Nadzieję daje nam instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

06/05/2020

Upadłość konsumencka 2020

Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie w marcu br., osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.

20/04/2020

Upadłość czyli oddłużenie

Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie niewypłacalnego. Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, umorzenie długu. Na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tego postępowania.

12/02/2020

Rozwód krok po kroku

Podjęcie decyzji o rozwodzie, jest jedną z trudniejszych decyzji, zmianie ulega nie tylko stan cywilny samych zainteresowanych ale także sytuacja emocjonalna wszystkich członków rodziny.