Podjęcie decyzji o rozwodzie, jest jedną z trudniejszych decyzji, zmianie ulega nie tylko stan cywilny samych zainteresowanych ale także sytuacja emocjonalna wszystkich członków rodziny.

Rozwodzą się nie tylko małżonkowie, lecz całe rodziny.

Sąd orzeknie rozwód gdy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie od dłuższego czasu nie są związani ze sobą więzią emocjonalną oraz finansową. Nie mają już wspólnego gospodarstwa domowego. Innymi słowy nie tworzą już rodziny.

Rozwody dzielą się na te z orzekaniem o winie bądź bez orzekania o winie.

„Szybki” rozwód to najczęściej taki, gdy małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Powodem takiego rozwodu najczęściej jest różnica charakterów oraz brak wspólnych zainteresowań. Są to przesłanki które nie godzą bezpośrednią w stronę przeciwną, jest to stwierdzenie że małżonkom „po prostu nie wyszło”. Rozwód bez orzekania o winie najczęściej ogranicza się do jednej rozprawy.

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka. Kiedy takie żądane jest uzasadnione?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić co oznacza wina. "Wina" jest to działanie małżonka, które doprowadziło do rozkładu pożycia, nie ulega miarkowaniu, ona jest albo jej nie ma. Nie można stwierdzić, że jeden z małżonków w 20 % ponosi winę a drugi w 80%. Nie wyklucza to jednak sytuacji w której rozwód może być orzeczony z winy obojga małżonków. "Winnym" jest małżonek który dopuścił się np. zdrady małżeńskiej, jeżeli doprowadziło to do rozkładu pożycia, także znęcanie się nad członkami rodziny, bądź uzależnienia, stanowią podstawę do orzeczenia rozwodu z winy małżonka.

Należy pamiętać, że sąd orzeka o rozwodzie z czyjejś winy na podstawie materiału dowodowego, a zebranie tych dowodów, jest zaś obowiązkiem stron.

Zachęcam by przed zwróceniem się do Sądu z przedmiotowym powództwem, skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika.