Artur Szulc

Artur Szulc

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył z wynikiem dobrym w 2016 roku. Obronił pracę magisterską pt. „Domniemanie niewinności a media” pod kierunkiem dr hab., prof. UJ Andrzeja Grabowskiego. W trakcie studiów pozostawał członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Uczestniczył w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach naukowych.

W 2017 roku z wynikiem 112 punktów złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.

Z Kancelarią Adwokacką Adwokata Magdaleny Opoczyńskiej – Zadorskiej związany od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rodzinnym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Posiada bogate doświadczenie w pracy w kancelariach krakowskich i częstochowskich, jak również w reprezentowaniu Klientów przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.