Prawo karne

 • obrona na wszystkich etapach postępowania karnego przed Prokuraturą i Sądami wszystkich instancji
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym / sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w sprawach karnych
 • sprawy o przestępstwa objęte kodeksem karnym oraz innymi ustawami karnymi
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu dla nieletnich
 • pomoc prawana na etapie postępowania wykonawczego/odroczenia wykonania kary, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja, podział majątku dorobkowego, rozdzielność majątkowa małżeńska i zarząd majątkiem wspólnym
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • przysposobienie
 • opieka
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka

Prawo cywilne i gospodarcze

 • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych / zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na orzeczenie referendarza, komornika
 • sporządzenie i redagowanie umów cywilnoprawnych, zakładanie i rejestracja spółek handlowych i reprezentacja w tym zakresie
 • sprawy dotyczące nieruchomości (uwłaszczenia, zasiedzenia, podziały nieruchomości, inne)
 • sprawy o odszkodowania, ochronę dóbr osobistych, najem, dzierżawy i eksmisje, roszczenia z tytułu niewykonania umów, bezskuteczności umów, nieważności umów odwołanie darowizny i inne
 • sprawy o zapłatę, egzekucję roszczeń, windykację
 • obsługa przedsiębiorców w wymienionym wyżej zakresie

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • dział spadku
 • zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
 • spory ze stosunku pracy (wypowiedzenia umów, przywrócenie do pracy, odszkodowania, nadgodziny)
 • sprawy związane z wypadkami przy pracy

We wskazanym zakresie udzielam porad prawnych, przygotowanie strategii postępowania, sporządzam stosowne pisma procesowe i nieprocesowe, reprezentuję strony przed sądami i innymi organami oraz prowadzę z wolą klientów pertraktacje ugodowe.

Wynagrodzenie oraz koszty konsultacji prawnej ustalane są indywidualnie podczas spotkania z Klientem.